Visste du at vi bruker lek og aktiviteter for å lære barna i våre prosjekter om viktigheten av å vaske hender?

De siste tyve årene har vi utviklet flere hundre pedagogiske leker for å beskytte, utdanne og styrke barn. Vi bruker lek for å lære barn blant annet om god helse, som kan redde livene deres samt beskytte dem og familiene deres mot farlige sykdommer. Felles for alle lekene er at de er bygd opp rundt Right To Play sin pedagogiske tilnærming, med fokus på læring og utvikling. Gjennom leken lærer barna å reflektere over hva de har gjort, koble dette til egne erfaringer samt hvordan de kan anvende læringen til andre situasjoner i livet.

Håndvaskeleken

I en tid som er preget av koronavirus er det mer en noen gang viktig å vaske hender, og her kan du lære deg en av lekene vi bruker for å lære god håndvask:

  • Syng Fader Jakob for barna
  • Erstatt sangen med teksten vår
  • Syng en og en linje om gangen
  • Husk å vis håndbevegelsene når du lærer dem sangen

Håndvaskesangen (til melodien av Fader Jakob)

Vaske hender, (gni hendene sammen)

Vaske hender, (gni hendene sammen)

Med en del såpe,

Med en del såpe,

Dersom du ikke gjør det, (pek og rist fingerne )

Dersom du ikke gjør det, (pek og rist fingerne)

Blir du syk,

Blir du syk.

  • Be barna sette seg i en sirkel, og gi dem en såpe
  • Be barna sende såpen rundt mens de synger sangen
  • Det barnet som holder såpen når sangen slutter må løpe rundt sirkelen en gang, og sette seg tilbake på plassen sin

Fortsett leken helt til alle barna har løpt en runde hver.

Etter leken

Reflektere: hva kan skje med oss dersom vi ikke vasker hendene våre?

Koble: vet noen hva slags sykdommer vi kan få dersom vi ikke vasker hendene våre?

Anvende: hva kan vi gjøre for å huske at vi må vaske hendene våre? Når burde vi vaske hendene våre?

WASH

For at flere barn skal holde seg friske, føle seg trygge og overlever er tilgang til rent vann og gode sanitærforhold essensielt. Derfor samarbeider vi tett med de lokale myndighetene, lederne og skolen for implementering av programmer hvor WASH (water, sanitation, hygiene) utgjør en viktig del.

Les mer her om hvordan vi bruker WASH i våre programmer